dimarts, 21 de setembre de 2010

So o soroll ? O les dues coses ?

La màquina d'escriure -The Typewriter-Autor de la música: Leroy Anderson
Gènere: Divertiment

Estrena: 1950

 1. Llegeix atentament l'apartat "contaminacions acústiques" i a continuació envia'm el teu comentari en relació a l'obra que has sentit.
 2. Creus que Anderson fa una original composició barrejant els sons de l'orquestra amb la màquina d'escriure ?
 3. Què en destacaries ?17 comentaris:

 1. Daniel Dermit 1 eso b


  Unitat 1: So, soroll i silenci

  2. L'eco i la reverberació

  Qüestionari

  1.Que fan les ones sonores quan rebotes amb la paret?

  Les ones sonores van rebotran fins que s'en ban, dit d'una altre manera fins que torna el silenci.

  2. Quina diferència observes entre la reverberació i l'eco?

  La reverberació es quan un soroll s'allarga en un petit espai tancat com una església i l'eco és més llarg, amb més duració i les parets estan més separades. Com per exemple les muntanyes.

  3.Quins son els espais on es poden sentir aquest efectes ?

  Les església, valls, muntanyes on on hi ha parets o també silenci.

  ResponElimina
 2. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

  Les activitats humanes formen habitualment la producció de sons,aquests sons poden ser una molèstia o que arribin a afectar a la salut física o psíquica de les persones depèn del tipus de soroll.
  Les fonts més importants són:el trànsit de tot tipus de vehicles,les activitats d'oci i del veïnatge.
  Legislació:
  En general les legislacions estableixen límits màxims d'intensitat sonora.

  Carlos Carneros 1rC

  ResponElimina
 3. LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
  Les activitats humanes formen habitualment la producció de sons,aquests sons poden ser una molèstia o que arribin a afectar a la salut física o psíquica de les persones depèn del tipus de soroll.
  Les fonts més importants són:el trànsit de tot tipus de vehicles,les activitats d'oci i del veïnatge.
  Marc Guirao Pascual 1rC

  ResponElimina
 4. la contaminació acústica

  A vegades les activitats humanes porten conseqüències, com molèsties o mal a les orelles. D’això se’n diu contaminació acústica.
  Les fonts de contaminació més importants són: el transit de vehicles, activitats industrials, concerts, discoteques, musica a tot volum i els crits i sorolls molestos.
  Aquesta contaminació pot tenir conseqüències negatives: com la sordesa, alteracions al so, depressions, etc...
  A l’any 1970 es van prohibir segons quins sorolls en segons quins llocs (exemple: es va prohibir els clàxons a prop dels hospitals.
  Aquesta llei va establir volum màxim del so i també va establir unes hores del dia. Ara, per exemple en els mòbils que s’estan fabricant ara, tenen un límit de volum amb cascos més limitat que si no hi ha posats els cascos.
  Ariadna Miret 1er C

  ResponElimina
 5. Contaminació acústica

  Pràcticament tot el que fem els humans produeix so, per a algunes persones això pot ser una molèstia i per a altres poden arribar a afectar la salud física o psíquica. Això pot dependre de la seva durada o de les circumstàncies en que es produeixi el so.
  Això ho pot produir els vehicles, o simplement les activitats que fem les persones.

  Legislació

  La legislació bàsicament son unes lleis que regulen la intensitat del so.

  Pol Àlvaro 1rB

  ResponElimina
 6. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
  La majoria de coses que els humans fem produeixen sons desagradables o agradables(depen de les persones). A vegades aquests sons poden afectar a la salud física i psíquica. La majoria de vegades depen de la durada del so o del soroll.
  Les molèsties principals són: vehicles, moviments o activitats de les persones...
  Les legislacions són les lleis que regulen la intensitat sonora

  ResponElimina
 7. Contaminació acústica:
  La contaminació acústica, es un seguit de sons molestos, es a dir; que afectin a les persones, animals o el funcionament normal dels ecosistemes.
  Pot tenir conseqüències, com perdre capacitat auditiva (sordesa), nerviosisme i irritabilitat, depressions...
  Legislació:
  Són normes que indiquen: on hi pot haver soroll, on es te que fer silenci.
  Per exemple: entre dia (entre les 8 i les 21h) pot haver soroll, i (entre les 21 i les 8h) no pot haver soroll.

  ResponElimina
 8. Daniel Dermit
  1 ESO b Música


  Resum de contaminació acústica


  La contaminació acústica es tot aquell soroll que en algunes de les activitats humanes ens molesten o ens mostren incomoditat.
  Aquests sons ens poden arribar a afectar al cervell física o psicològicament.
  La contaminació acústica son sons que molesten segons la persona, els sorolls no tenen la mateixa durada i la intensitat no es la mateixa.
  Exemples de contaminació acústica es el transit de tot tipus de vehicles.

  Resum de legislació

  La legislació es una llei que regula els límits màxims de soroll que es poden produir en segons quins llocs.
  Hi ha normes segons quines hores, les zones, etc.

  ResponElimina
 9. Sara Violat Pérez
  1rB

  Resum de la CONTAMINACIÓ ACÚSTICA:
  Les activitats humanes habitualment generen la producció de sons, els sons, poden arribar a ser una incomoditat, una molèstia o a afectar la salut física o psíquica de les persones, només depèn del tipus de soroll, de la durada i del lloc on es produeix.
  Les fonts més importants són: el trànsit de tot tipus de vehicles (aeris i terrestres), les activitats industrials i productives, les activitats d'oci (concerts, esdeveniments esportius) i el veïnatge (crits, música).
  La contaminació acústica pot arribar a tenir conseqüències negatives sobre la salut humana, la disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva (pot arribar a la sordesa), sensacions de nerviosisme i irritabilitat, alteracions del son, depressions.

  ResponElimina
 10. Resum de la Contaminació Acústica i la legislació:

  La contaminació acústica és tot aquell soroll que ens afecta greument a la nostra salut i la nostra qualitat de vida.

  Tota aquesta contaminació es provocada a causa del trànsit dels vehicles, les fàbriques, els concerts, o tan senzill com els crits i la música.

  La legislació son lleis que estableixen límits màxim d'intensitat sonora.

  Alex Maruri Pérez 1B

  ResponElimina
 11. QÜESTIONARI SOBRE L'ECO I LA REVERBERACIÓ:

  1. Que fan les ones sonores quan reboten amb la paret?
  Les ones s'expandeixen, és a dir, reboten amb les parets contínuament, fins que, en un moment determinat, paren i torna el silenci.

  2. Quina diferència hi trobes entre reverberació i eco?
  La reverberació és el fet de quan un soroll s'allarga en un espai tancat i l'eco té més duració i les parets estan més separades.

  3. Quins son els espais on es poden sentir aquests efectes?
  En espais grans i tancats com l'església o a les valls.

  Alex Maruri Pérez 1B

  ResponElimina
 12. JAN RODRÍGUEZ MIRET 1r B

  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA:
  '''''''''''''''''''''

  En la vida quotidiana,els humans produïm una sèrie de sons que poden arribar a ser molestos i afectar la salut, ja sigui físicament o psicològicament.

  Principalment, la contaminació acústica és produïda a causa del trànsit de tot tipus de vehicles, especialment de cotxes i motos. Però també de les activitats industrials i productives, el veïnatge, que produeix crits i altres sorolls desagradables o a causa d'altres activitats com concerts, esdeveniments esportius, etc.

  Actualment, hi ha una sèrie de lleis que no permeten fer depèn de quin tipus de soroll en concret segons la situació en que ens trobem i l'hora que és. Aquesta llei va establir volum màxim de so.

  ResponElimina
 13. ECO I REBERVERACIÓ
  1-Què fan les ones sonores quan topen contra una paret? Les ones sonores reboten i al cap d'un instant desapareixen.
  2-Quina diferència observes entre reberveració i eco? Observo que la reberveració, és produeix en un espai tancat i no gaire gran, mentre que l'eco es produeix a espais tancats, però amb les parets molt més allunyades. L'eco a vegades també es pot produïr en espais oberts.
  3-Quins són els espais a on es poden sentir aquests efectes? Principalment a espais tancats però a vegades l'eco en espais oberts.

  ResponElimina
 14. Per algunes activitats humanes contaminem el silenci amb sorolls molestos. Quan jo penso en el termini “contaminació acústica” em ve al cap el soroll molest de una ciutat o d'una construcció..., entre d'altres coses. Això pot afectar a la nostre salud, físicament o psíquicament, depèn del tipus de soroll que es produeixi.

  La llei a ficat mesures a l'ora de fer soroll, per exemple:
  No es pot tocar el clàxon al costat dels hospitals.

  ResponElimina
 15. Les activitats humanes comporten habitualment la producció de sons.

  Aquests arriben a ser una incomoditat, una molèstia o que arribin a afectar la salut física o psíquica de les persones(depenent del tipus de soroll, de la seva i el lloc on es produeixi).

  Les fonts de contaminació acústica més importants són: el trànsit de tot tipus (aeris i terrestres), les activitats industrials i productives, les activitats d'oci (concerts, esdeveniments esportius) i el veïnatge (crits, música).

  Poden averi conseqüències negatives sobre la salut humana, com la disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva,sensacions de nerviosisme i irritabilitat, alteracions del son, depressions, etc

  ResponElimina
 16. Dafne Palma Miquel 1rB

  RESUM DE MÚSICA: contaminacions acústiques

  El so es una successió de canvis de pressió en un medi:
  *sòlid
  *líquids
  *gas
  , provocats per una vibració que s'hi transmet en forma d'ones sonores. La vibració altera a les partícules del medi fent que la pressió vagi en totes direccions.
  Els humans i els animals podem sentir el so a través de l'oïda.
  La velocitat al so, depen de la densitat del medi en el que viatge. en l'aire, la velocitat és d'uns 340m. per segon, encara que varia amb la temperatura i l'humitat.
  Les principals característiques de les ones sonores son la freqüència i l'amplitud.

  ResponElimina
 17. Contaminació acústica


  1.- Llegeix atentament l'apartat contaminacions “acústiques" i a continuació envia'm el teu comentari en relació a l'obra que has sentit.

  Les activitats humanes comporten habitualment la producció de sons, que aquests arribin a ser una incomoditat, una molèstia o que arribin a afectar la salut física o psíquica de les persones depèn del tipus de soroll, de la seva durada i del moment i el lloc on es produeixin. Es parla de contaminació acústica quan el soroll comporta repercussions greus sobre la salut, la qualitat de vida dels éssers vius o el funcionament normal dels ecosistemes.

  2.- Creus que Anderson fa una original composició barrejant els sons de l'orquestra amb la màquina d'escriure? Si

  3.- Què en destacaries? Que és una musica molt divertida i la màquina d'escriure fa més o menys el mateix ritme que els altres instruments.

  Víctor Fernández

  ResponElimina